Таван от 20 000 лв. за плащане кеш

Таван от 20 000 лв. за плащане кеш

В момента ограничението е 10 000 лв.

20 000 лева да стане таванът за разплащане в брой, предлагат от Експертния клуб за икономика и политика. В момента ограничението е 10 000 лева, а правителството направи няколко опита да го намали.

Според анализ на Ernst & Young, за да се постигне ограничаване на сивата икономика с 4,1% от БВП в оптимистичния сценарий, таванът върху плащанията в брой ще трябва да е 20 лева. Ако таванът е на каквото и да било ниво над 60 лв., ефектът върху сивата икономика би бил абсолютно незначителен (по-малко от 1 процентен пункт). Това означава премахване на всички банкноти над 20 лева и сериозна пречка за нормалното функциониране на икономиката. Като допълнителен аргумент срещу прилагането на подобни регулации се изтъкват и гражданските права и свободи за финансова поверителност.

“Ограниченията за плащане в брой са особено опасни по време на икономическа криза” отбелязва експертът Георги Вулджев. “Ограничаването на свободната размяна на финансов ресурс, особено в период на ниска ликвидност във финансовата система, неминуемо ще забави възстановяването ни от кризисни периоди”, допълва той.

Коментари

Задължително поле