Тежки глоби от ЕК заради „зеления“ хаос в Натура 2000

34.8 процента от територията на България са в Натура 2000. В Брюксел са наясно, че голяма част от тези защитени зони не отговарят на критериите, но въпреки това са вкарани в екомрежата от „еколозите“.

Министерският съвет отлага промените в Закона за биологичното разнообразие, които са единственият изход от ситуацията

Министерството на околната среда и водите вкарва ред в защитените зони

Наказателни процедури и тежки глоби ще наложи Европейската комисия (ЕК) на България, ако правителството в София не приеме промените в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), научи „Труд“ от свои източници в Брюксел.

С корекциите в нормативния акт Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще сложи ред в хаоса, създаден от „еколозите“ от коалицията „За да остане природа в България“, очертали границите на Натура 2000 у нас преди 12 години.

Въпреки заплахата от тежки наказания от ЕК, промените в ЗБР вече втора седмица отлежават в Министерския съвет. Те бяха в дневния ред на заседанието от 10 април като точка 4Б. От стенограмата на правителствения сайт се вижда, че одобряването на текстовете е „отложено за доуточняване“ от премиера Бойко Борисов. С това отлагане министър-председателят вкарва България право в капана на наказателните процедури и глобите, които могат да достигнат десетки хиляди евро на ден.

Както „Труд“ съобщи, за картирането на Натура 2000 у нас „еколозите“ са получили 9 милиона лева. Но вместо да свършат реална работа, „придодозащитниците“ са очертали зоните по така наречените прогнозни методи и са вкарали 34.8% от България в екомрежата. Тоест те са подменили европейската методология, която изисква реални данни за разпространение на растителни и животински видове. Всичко трябва да е потвърдено с теренни проучвания, снимки, GPS-точки, попълнени формуляри и тракове (запис на маршрутите, по които минават екипите). Това са документи, които неоспоримо доказват наличието на вида в съответната зона. Нищо от това не е изпълнено при картирането на Натура 2000 - „еколозите“ са работели наизуст по предположения къде евентуално растителният или животинският вид би могъл да присъства.

Сега с промените в ЗБР МОСВ, ръководено от министър Нено Димов, предлага: за да бъде включена дадена зона в Натура 2000, това да става на базата на реални доказателства, че отговаря на изискванията на мрежата.

За да не бъдат разкрити как не са свършили никаква научна работа, а само са прибрали милиони, „еколозите“ се опитват да провалят промените в ЗБР.

Но в ЕК са наясно, че европейското финансиране по ос „Биоразнообразие“ отива за опазването на зони, които не отговарят на понятието „защитени“. В Брюксел от години са на мнение, че това е прахосване на парите на европейските данъкоплатци и ще започнат наказателните процедури, ако промените в ЗБР не бъдат приети.

В същото време „природозащитниците“ от „За да остане природа в България“ лъжат, че именно корекциите в нормативния акт ще ни докарат евросанкции, тъй като щели да се вадят зони от Натура 2000. Но не отговарят на въпросите защо преди 12 години са вкарали в европейската екологична мрежа военното летище край Балчик, гробището на село Топола, хвостохранилището на голяма минна компания и около 700 000 терена на 1 200 000 частни собственици.

Земята на 1.2 млн. българи е в защитени зони: Задават се стотици хиляди съдебни искове

Пред кабинета има още един проблем, ако корекциите в ЗБР не минат – в Натура 2000 „еколозите“ са вкарали земите на близо 1 200 000 частни собственици, които на практика не могат да се разпореждат с тях. „Труд“ научи, че тези хора вече се сдружават и скоро ще бъдат образувани хиляди дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

В чл. 1 алинея 1 от нормативния акт е записано: „Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност“.

Специалисти по право обясниха пред „Труд“, че хората с имоти в Натура 2000 имат правни аргументи да търсят правата си чрез този закон. На практика те не могат да разполагат със земите си. Защото през годините „еколозите“ са наложили заблудата, че в тези защитени зони не може да се извършва никаква човешка дейност. Това е лъжа, но държавата винаги се съобразява с претенциите на „природозащитниците“ и им помага за спирането на ключови инвестиции в Натура 2000. При положение, че тя заема 34.8% от територията на страната, пропуснатите ползи са за милиарди лева.

Министър Нено Димов: Основната роля ще е на местните общности

„Промените в ЗБР предвиждат местните общности да имат съществена роля при взимането на решения за управлението на Натура 2000 в съответните райони“, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на представянето на корекциите. „Още през 2017 година ЕК прие План за действие за природата, хората и икономиката, който се отнася до Натура 2000. Аз лично за себе си съм го перифразирал като „природата и икономиката за хората“, защото хората са в центъра на политиката“, добави Димов.

Проф. Александър Александров: Никъде Натура 2000 не заема толкова голяма площ

„В никоя държава в Европа Натура 2000 не заема толкова голяма площ, колкото у нас, заяви проф. Александър Александров от Българската академия на науките (БАН) по време на обществено обсъждане на промените в ЗБР. Александров е член на Съвета на учените към министъра на околната среда и водите Нено Димов. „Средната площ на зоните в мрежата в държавите-членки е между 10 и 15 на сто. Навремето явно сме искали да покажем колко много природа имаме за опазване“, обясни професорът.

Мирослав Калугеров, НСЗП: Въвеждаме нов подход на управление

„Основната цел на корекциите е новият подход към Натура 2000”, обясни при общественото обсъждане Мирослав Калугеров, директор на дирекция Национална служба за защита на природата (НСЗП) към МОСВ. Той уточни, че промените предвиждат така нареченото хибридно управление – ще има национално звено за Натура 2000, както и регионални съвети. Последните ще отговарят за зоните на екомрежата, които попадат на териториите, ръководени от съответната Регионална инспекция по околната среда и водите.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България