Темида в Търново отказа дело за 25 000 лева срещу ВСС

Районният съд във Велико Търново прекрати дело срещу Висшия съдебен съвет за 25 000 лева поради недопустимост на иска. Производството по делото е образувано по искова молба на П.С.П. против съдебния съвет, с която се иска ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца въпросната сума. Претенцията е за обезщетение за претърпени неимуществени вреди. Мъжът бил завел дело в Окръжния съд във Велико Търново тази година. Според търновеца съдията, който го е разглеждал е проявил непрофесионализъм и некомпетентност.

"Висшият съдебен съвет отговаря за назначаването на този съдия и не е съблюдавал стандартите за нравствени и професионални качества", изтъква П.С.П. Според него задължението произтичало пряко от Закона за съдебната власт. С допълнителна молба ищецът е уточнил, че на основание посочената разпоредба, съветът се явява работодател на назначените от него съдии, поради което отговаря за вредите причинени от тях, при или по повод изпълнението на тяхната работа.

Висшият съдебен съвет възразил срещу допустимостта на процеса и помолил за прекратяване на производството.Според определението на Районния съд от 17 септември предявеният иск е недопустим.

„Вярно е, че ВСС по силата на Конституцията на РБ и ЗСВ осъществява дейност по назначаване и освобождаване на магистрати, в частност съдии, но въпреки това, същият не представлява орган, който да влияе пряко върху правораздавателния процес, в това число и като орган натоварен да следи за спазването на етичните правила и норми“, се казва в определението.

Коментари

Задължително поле