Топлофикация - Перник осъди общината за просрочени задължения

Пернишката Топлофикация e осъдила Община Перник за просрочени задължения по сключено с дружеството през 2016 година споразумение за разсроченото им погасяване. Решението е на Окръжен съд Перник. Съгласно него общината е осъдена да плати на Топлофикация-Перник заедно с мораторната лихва за периода от 26 октомври 2016 година до 21 февруари 2018 година близо 1,6 млн. лева плюс законната лихва за забава върху главницата, считано от датата на предявяване на иска до окончателното ѝ изплащане, информира БНР.

Общината трябва да заплати на дружеството и още 81 000 лева, каквато е стойността на доставената и незаплатена топлинна енергия за периода февруари-декември 2017 година, както и разноските по делото в размер на около 100 000 лева.

Непогасените от общината задължения са за доставена, но неиздължена топлоенергия на имоти, стопанисвани от нея, в т.ч. кметство "Изток", училища, детски градини и общински предприятия и подразделения.

Общата сума, към която е предявила претенции Топлофикация, е над 2 100 000 лв. Съдът обаче не е уважил част от исковете с мотивите, че са неоснователни и недоказани.

Решението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Коментари

Задължително поле