Трудово-правна консултация на "Труд": Мога ли да сключа еднодневен трудов договор за работа на Нова година?

Въпрос: Имам възможност да работя по време на Нова година и в тази връзка искам да попитам дали може да се сключи еднодневен трудов договор за работа на този празник без допълнителни ангажименти?

К. Попов, гр. Пловдив 

Отговор: Еднодневните договори може да се използват само от работодатели - регистрирани земеделски стопани.

Чрез тях може да се възлага работа в основна икономическа дейност “Растениевъдство”, само за обработка на насажденията и ръчно прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

В чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, че трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж. Съгласно ал. 2 на чл. 114а от КТ, с един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година. Според чл. 114а от КТ, трудовият договор по ал. 1 може да се сключва за професии, неизискващи специална квалификация, в основна икономическа дейност “Растениевъдство” - само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

Естеството и предназначението на договора не позволява с него да се наемат работници за машинно прибиране на реколта, включително и за реколта от зърнени култури, царевица или друга земеделска продукция, различна от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Договорът не е приложим за наемане на работници за събиране на билки, за обработка на цветя или за дейности в животновъдството, както и за други икономически дейности: строителство, хотелиерство или ресторантьорство и др.

Договорът има задължителна форма - създаден е образец, който, за да е валидно сключен, следва да съответства по форма и съдържание на утвърдения с наредбата образец и да е регистриран от съответната Дирекция “Инспекции по труда”. Работодателите може да получат образци на трудовия договор в съответната дирекция Инспекция по труда по местонахождение на имота, за обработката на който ще се наемат работници или да генерират сами по електронен път образци чрез специализирания за това портал. За да поиска разпечатване на съответен брой образци, работодателят/пълномощникът, при идването в съответната дирекция, следва да носи документите, които се предоставят при регистрация на образците, за да докаже качеството си на правоимащ да получи и регистрира такива трудови договори.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Трудово-правна консултация