Търново е домакин на форум за деинституционализацията на детските грижи

Информационен ден по процедурата „Подкрепа на деинституционализация на грижите за деца” събра във Велико Търново над 40 представители на различни общини.

Експерти от социалното министерство разясниха на присъстващите целите, възможностите и начините за кандидатстване по процедурата, която ще финансира изграждането, ремонта, обзавеждането и оборудването на 149 дневни центрове, преходни жилища, центрове за обществена подкрепа и др.

Ще бъдат финансирани и ремонтът и преустройството на 41 вече съществуващи социални услуги. Средствата са разпределени за 54 общини в страната, а сроковете, в които общините могат да кандидатстват са 3 август и 3 ноември 2017г. Общият размер на финансовите средства по процедурата възлизат на над 58 млн. лева.

“Утре представителите на общините ще проведат и работна среща на тема „Финансови инструменти”, на която се очаква да присъства зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Процедурата „Подкрепа на деинституционализация на грижите за деца” е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.

Процесът на деинституционализация стартира с приетия от Министерски съвет на 24 февруари 2010г. политически документ „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. В него са посочени основните приоритети и мерки за закриването на институциите за деца с увреждания, паралелно с домовете за медико-социални грижи, предназначени за деца от 0-3 годишна възраст.

Коментари

Задължително поле