Търсят съдебни заседатели в Търговище

Документи се подават до края на август

Общинският съвет в Търговище обяви процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районния съд за мандат 2020 – 2024 г., съобщават от местната администрация.

Кандидатите трябва да са на възраст между 21 и 68 години и да имат настоящ адрес в общината. Те трябва да са със завършено поне средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление и други подробно изброени изисквания в обявата, публикувана на сайта на Общината. Ограничението за мандатите е не повече от два последователни към Районен съд - Търговище. Броят на заседателите пък е 33.

Кандидатите могат да подават документи, които са подробно описани в обявата, до края на август. Те се приемат в Центъра за административно обслужване на кметството. Комисия ще разгледа документите и ще изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Докладът от събеседването ще бъде предоставен на Общинския съвет, който ще определи кандидатите за съдебни заседатели, които предлага на съда.

Коментари

Задължително поле