Увеличават се в пъти таксите за жалби във ВАС

Увеличават се в пъти таксите, които граждани, фирми и организации с нестопанска цел плащат при обжалване по административни дела при касационно производство пред Върховния административен съд (ВАС). Това решиха депутатите като гласуваха окончателно тарифите, предвидени в поправките на Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Досега сумите се определяха от Министерския съвет и таксите бяха от 5 лева за физически лица и организации и до 25 лева за фирми. Новите разпоредби, освен че многократно увеличават размера на таксите, въвеждат няколко основни разграничения. След промените гражданите, едноличните търговци, държавните и общински органи и други лица с публични функции ще плащат по 70 лв., а организации, осъществяващи обществени услуги – 370 лв.

Въвежда се принципът таксите да се изчисляват пропорционално в зависимост от материалния интерес. Всички обжалващи ще дължат държавна такса от 0,8% процента от сумата по дадено дело, но не повече от 1700 лв., а когато материалния интерес е над 10 млн. лв. – максимумът е 4500 лв.

Независимо дали по делото има материален интерес, таксите по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване са 30 лв. за гражданите и едноличните търговци и 200 лв. за организациите.

Коментари

Задължително поле