Увеличават се местата в детските ясли във Великотърновска област

В детските заведения работят 277 души, 131 са медицинските специалисти

Общо 21 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 1044 места в тях функционират във Великотърновска област. Всички те се намират в градовете на региона. През последната година местата в детските ясли се увеличават със 72, като в самостоятелните детски ясли местата са 798, а в яслените групи към детските градини – 246, по данни на отдел „Статистически изследвания” в старата столица.

Осигуреността с места в детските ясли през периода е 18.1% (с 0.8 процентни пункта по-висока от средната за страната).

През миналата година в детски ясли са постъпили 945 деца, с 49 повече в сравнение с 2017 г. В детските заведения работят 277 души. Медицинските специалисти по „Здравни грижи“ са 131, като 129 от тях са медицински сестри и 2 са акушерки. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 146 души

Коментари

Задължително поле