Удължиха срока за съдебните заседатели

Проверка за принадлежност към ДС

Столичният общински съвет удължи срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2021-2025 година до 22 януари.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст от 21 до 68 години, има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства, както и да има завършено най-малко средно образование.

Задължително условие е кандидатите да не са осъждани за умишлено престъпление и да не страдат от психически заболявания. Документите се подават в деловодството на Столична община, ул. „Московска” №33.

Необходима е подробна автобиография, медицинско удостоверение, препоръки от две лица. Бъдещите заседатели трябва да представят и документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност (ДС).

Коментари

Задължително поле