УниБИТ – средище на иновативни модели за знания

Кметът на София Йорданка Фандъкова се включи в научна конференция в Университета по библиотекознание и информационни технологии. В краткото си изложение и в лично обръщение към ректора проф. д.ик.н. Стоян Денчев тя отбеляза: „Впечатлена съм от това колко красота има в тази зала, от енергията, с която младите хора изработват иновативни модели за информация и знания. УниБИТ отново е средище за развитие на науката в областта на фолклора и родните традиции. Не се съмнявам, че конференцията ще допринесе за съхраняване на знания от нашата история и за обогатяване на културното ни наследство”.

Конференцията е плод на двугодишни разработки по научноизследователски проект на тема: „Съвременни подходи за дифузия на информация, знания и хипотези – иновативен модел за мотивация на постдокторанти, докторанти, млади учени и студенти”. През целия ден на 21 ноември – Деня на християнското семейство – младите учени от УниБИТ изнасяха доклади и презентации, свързани с град Елхово – темите обхваща различни времеви периоди: от теренни археологически проучвания през обреди и ритуали от богатото нематериално културно наследство на района до съвременни методики – представяне на 3-D модели на археологически експонати и работилница за декупаж.

Ръководител на проекта и водещ на конференцията беше д-р Диана Стоянова, която в експозето си подчерта: „Християнските ценности бяха водещи в нашето изследване, защото няма нищо по-ценно от семейната среда: там се изграждат човешките и национални добродетели, там се създават и запазват социалните отношения и културните ценности. Целта на проекта е да се отиде на терен, защото дълбоко вярваме, че това е един регион с интересни обичаи, носител на етнографска култура, която не трябва да се забравя: тук виждате богато изработените носии от с. Пчела, изложба с 15 постери, фолклорни предания и легенди, съхранени занаяти. Бяхме в с. Лесово, известно с ритуалите си, в с. Малък манастир, където се срещнахме с наследници на преселници от Беломорска Траки, в селата Жребино, Борисово, Чернозем и Раздел. Съхраняването на родовата памет е ключова за това българско население – какво и как са преживели нашите предци при преселването си в началото на 20 век! Уникални разкази – историята дори само на един човек се превръща в историята на един род, на историята на България. Така се формират новите културни ценности”.

Основен партньор на изследванията е Етнографско-археологическия музей – Елхово, чийто зам.-директор Добринка Костова разказа подробно за обичаите, съпътстващи годежа и сватбата в елховския край.

Участниците в конференцията изслушаха с интерес презентацията на ас. д-р Христо Христов, който изведе акцентите на изложбата „Елхово – град на хилядолетна история и вековни традиции”.

Гл. ас. Катя Рашева е създала информационен сайт, където всеки потребител би могъл да влезе и да разгледа отделните разработки. Тя и докторант Кристина Босакова представиха изследването си „Визуализация на хипотетична туристическа дестинация за района на община Елхово”

Сред приносните моменти на проекта са още: „Издирване на недвижими културни ценности – теренни археологически проучвания в област Ямбол”, археологическата изложба „Миниатюрният свят на праисторическите хора” и Работилницата за декупаж – това е метод за пресъздаване на фотоматериали върху дърво.

Конференцията беше закрита с концерт от оригинални песни от района на Елхово, изпълнени на живо от Група за изворен фолклор при Народно читалище „Христо Ботев 1935”, с. Пчела, общ. Елхово.

Коментари

Задължително поле