Университетската болница „Канев“ в Русе и Военната академия  в София се договориха за сътрудничество

Приоритетите са създаване на условия за специализация в медицинската логистика и развитие на съвместни научноизследователски проекти

Партньорство и активно сътрудничество между Университетска болница „Канев“ в Русе и Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в София бе договорено в петък. Споразумението бе скрепено с договор. 

Създаване на условия за специализация в медицинската логистика, управление в публичния сектор и развитие на съвместни научноизследователски проекти са основните приоритети в бъдещата дейност.

Русенската болница е първата гражданска болница в България. Историята на създаването и датира от 1865г. Със законодателните промени от 2004г. Обединена районна болница се преобразува в Многопрофилна болница за активно лечение – Русе АД и лечебното заведение е обявено за междуобластна болница. С решение на Министерски съвет №272/15.04.2016г. МБАЛ - Русе АД придоби статут на университетска болница, превръщайки се в УМБАЛ - Русе АД. 

Лечебното заведение осигурява практическо обучение на студенти от професионално направление „Медицина“, акушерки и медицински сестри. Болницата подготвя специализанти по 28 специалности за лекари, както и 2 специалности от направление „Здравни грижи“ по специалностите „Анестезиология и интензивни грижи“ и „Операционна и превързочна техника“.

Иван Иванов, който е изпълнителен директор сподели, че допирните точки между двете институции могат да бъдат намерени в много посоки. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е водеща образователна и научна институция с дългогодишен опит. Осигуряване на подходящи условия за научноизследователска дейност, както и съвместното организиране на научни конференции и  обучителни семинари са част от съвместните дейности, които могат да бъдат реализирани. 

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони