Установиха случай на нерегламентирано отглеждане на прасета в Търновско

В Областната администрация във Велико Търново се проведе поредното заседание на Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на региона.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Станимир Спасов запозна членовете на Комисията с актуалната ситуация в област Велико Търново относно заболяването африканска чума по свинете. Той сподели, че на територията на област Велико Търново продължават проверките от служителите на Българска агенция по безопасност на храните на всички обекти тип заден двор и е установен един случай на нерегламентирано отглеждане на три свине-майки и малки прасенца, като същите са умъртвени по хуманен начин и са загробени.

Вторият проблем, който постави д-р Спасов, е разпространението на заболяването инфлуенца по птиците. Към момента няма регистрирани случаи на територията на областта. Отправени са предписания всички птици, които се отглеждат на открито, да бъдат затворени.

Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на област Велико Търново взерешения да се свикат всички общински епизоотични комисии с цел предприемане на необходимите мерки във връзка с цитираните заболявания, като се осъществи и своевременна обратна връзка с Областната комисия за борба с епизоотични ситуации относно предприетите мерки. Освен това бе решено общинските ветеринарни лекари да информират населението във връзка със заболяването инфлуенца по птиците, а при установяване на мъртви птици да бъде уведомявана Областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните.

Коментари

Задължително поле