Масови арести след атаки срещу роми в Париж

Красимир Каракачанов: Не мисля, че скандалът с апартаментите ще разклати властта

Главният прокурор на Турция и заместничката му в музей „Етъра” опитаха как се тъче

Нова водна стена, пейки и осветление на площад „Гарибалди“ Предстоят довършителни дейности по озеленяването

Възпоменание пред Паметника на Одринската епопея в Деня на Тракия (СНИМКИ)

Административният капацитет в България сe е подобрил с над 4% Това сочат резултатите от национално проучване „Индекс на административния капацитет на държавната администрация” на Стопанска академия

Апелативният съд обяви за решаване дело за пране на пари срещу трима сливенци

Това ли наричате футбол?

Пламен Таушанов, БАЗП: Над 15 000 българи умират годишно заради замърсяването на въздуха

Мария Захарова: САЩ трябва да спрат да тормозят венецуелския народ със санкции

Момчета потрошиха площадка, камери ги записаха

Англия с жалба до УЕФА, заради маймунски звуци

Обезопасяват парка „Борово око” в Търговище По предписание се премахват стари дървета и се засаждат нови видове

Възможности за студентски бригади във Великобритания представиха в Стопанска академия

Роналдо: Спокойно, готов съм до седмица

Ученици от 20 училища участваха в 21-то национално състезание по икономика в Стопанската академия в Свищов

Възпитаници на 20 средни училища от България участваха в 21-то национално ученическо състезание по икономика в Стопанската академия „Димитър А. Ценов” в Свищов. Поредната средношколска надпревара, организирана от Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО) и съответните катедри, се проведе в три направления – „Счетоводство”, „Иновативни решения в търговията”, „Стартиране на малък бизнес”.

Приветствия към участващите над 170 ученици и придружаващите ги близо 30 учители отправиха зам.-ректорът по учебна дейност – проф. д-р Марияна Божинова и представители на катедрите-домакини. „Добре дошли в Свищов – градът на 100-те първи неща и първият освободен български град, който на 27 юни ще чества 140 години от освобождението. Добре дошли и в Стопанска академия – едно от най-старите висши училища в България с 80-годишна история и с армия от над 140 000 възпитаници, които са заемали и заемат високи ръководни постове както в администрацията на страната ни, така също и на фирмено ниво” – каза в приветствието си към участниците в състезанието проф. Божинова.

Тя пожела на средношколците да се присъединят към тази многохилядна армия, като подчерта, че дипломата от Стопанска академия има висока стойност и е международно призната. Зам.-ректорът припомни, че в националната рейтингова система на висшите училища, според важни критерии като престиж сред работодателите, теоретична подготовка, удовлетвореност от учебния процес, Стопанска академия е на първите три места сред всички 26 висши училища в България, които обучават студенти в направление „Икономика”.

От името на катедрения състав на катедра „Счетоводна отчетност”, участниците в състезанието приветства проф. д-р Атанас Атанасов – ръководител на катедрата. Той подчерта, че счетоводството е обект на интерес по традиция в Стопанска академия, защото счетоводство започва да се преподава като учебна дисциплина още със създаването на свищовското висше училище.

„Ние имаме една утвърдена и призната научна счетоводна школа с десетилетна история, но днес наред с присъщите му качества и характеристики, счетоводството разкрива още една черта пред нас – че може и да сближава различни личности” – каза проф. Атанасов. Той поясни, че състезанието в направление „Счетоводство” събира на едно място учениците и техните учители заедно с академични преподаватели, изявени студенти от спец. „Счетоводство и контрол” и представители на счетоводната практика. „Това означава, че счетоводството има не само богато минало, то има и достойно настояще, което е много добра основа за успешно бъдеще”, заяви категорично проф. Атанасов.

В приветствието си към участниците в състезанието доц. д-р Симеонка Петрова – научен секретар на катедра „Търговски бизнес” заяви: „Търговията е тази, която чрез иновативни стратегии създава над 19% от глобалния вътрешен продукт на световната икономика. Посредством пренаписването на правилата за търговия и използването на пазарна информация, търговците днес улавят бъдещето на потребителите чрез своите търговски предложения за да бъдат една крачка пред конкуренцията, за да присъстват на пазарите с различни канали за дистрибуция и да създават нови поколения клиенти”. Доц. Петрова подчерта, че точно в този търговски дух е заданието, което катедрата отправя към участващите в състезанието средношколци в направление „Иновативни решения в търговията”.

Като ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” приветствие към учениците и техните учители отправи и доц. д-р Искра Пантелеева. Тя подчерта, че Свищов е и градът на много предприемачи – родолюбиви българи, завършили образованието си в чужбина, но завърнали се тук за да стартират и успешно да развият своя собствен бизнес.

„Скъпи млади хора, днес е времето на инициативата, на предприемаческия дух, на иновативността, на оригиналните решения. Възможността да стартирате и развивате собствен бизнес се оценява в световен план, Европа поставя това сред своите основни приоритети, България акцентира в толкова стратегически направления и разработва инструменти с програми и мерки. Ние в днешния ден разчитаме на Вас като млади, мислещи родолюбци, искащи да се развиват успешно и да живеят в нашата прекрасна България”, каза с нескрито вълнение доц. Пантелеева. Тя призова учениците, участващи в направление „Стартиране на малък бизнес” да генерират и представят такива идеи, които най-добре биха им осигурили възможност да развият своя успешен бизнес в България.

Сред гостите на официалното откриване на състезанието бяха още доц. д-р Николай Нинов – зам.-ректор „Студентска политика и институционални комуникации”, проф. д-р Любчо Варамезов – декан на факултет „Производствен и търговски бизнес”, доц. д-р Иван Андреев – финансов директор на Стопанска академия, преподаватели, докторанти и студенти. В трите направления на състезанието участваха средношколци от три училища във Враца, 4 училища от Свищов и по едно училище от Генерал Тошево, Горна Оряховица, Гулянци, Дряново, Долни Дъбник, Пирдоп, Пловдив, Попово, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора и Шумен. Съставени от възпитаници на различни училища, отборите бяха разпределени по съответните направления в зали, където получиха указания за решаване на поставените им казуси.

В помощ на ученическите отбори бяха 26 ментори – докторанти и изявени студенти-отличници, участници в редица национални и международни състезания. В състава на журитата, оценяващи представянето на учениците във всяко направление, освен академични преподаватели бяха и представители на практиката.

В направление „Счетоводство” знания премериха 33 ученици, разпределени в 6 екипа, които работиха върху три казуса от счетоводната практика. Всички участници демонстрираха способности при попълването на документи, знания относно приключването на счетоводни сметки и изготвянето на оборотна ведомост, и умело упражниха контролната функция на счетоводството. Преди да обявят резултатите от състезанието, членовете на катедрата-организатор изразиха своите адмирации за отличната подготовка на средношколците от техните преподаватели по счетоводство. На първо място журито класира Екип 3 с ментор Иван Сарафски.

В състава на отбора-победител бяха Евгения Рубашка, Катрин Баирска, Ангел Ацалов, Еньо Латев, Иван Райков и Аксян Мустанова – ученици от Националната търговска гимназия в Пловдив и Професионалната гимназия по икономика в Сливен. В направлението бяха връчени още „Награда на практиката” от счетоводна кантора в Свищов и „Награда на катедра „Счетоводна отчетност”. Катедрата беше подготвила и индивидуални подаръци за всеки ученик. След приключване на състезанието беше организирана кръгла маса – дискусия със студентите от четвърти курс на специалност „Счетоводство и контрол”, на която бяха дискутирани актуални моменти, свързани с изготвянето и представянето на годишен финансов отчет на предприятието.
Направление „Иновативни решения в търговията” провокира за участие 40 ученици, разпределени в 9 екипа.

Казусът, който им беше поставен изискваше от екипите да разработят и представят концепция за оптимизиране на търговската дейност на конкретна търговска верига. От екипите се очакваше да предложат иновативни методи или канали за реализация на продуктите, както и конкретни стимулиращи продажбата мероприятия, насочени към клиентите, доставчиците и персонала.

По време на презентациите, журито оценяваше както аналитичните способности, така и оригиналното мислене, креативността и презентационните умения на учениците. Екипите представиха иновативни търговски решения за 9 търговските вериги и бяха класирани в 9 различни категории. Така всеки участник в това направление получи награда, свързана с иновативни методи и мероприятия по стимулиране на продажбите, дистрибуционен канал, търговска идея, комуникационни умения, търговски мениджмънт, иновативна презентация или друга иновация в областта на търговията.

Най-голям брой участници – 75 ученици от 12 училища, предизвика състезанието в направление „Стартиране на малък бизнес”. Казусът към сформираните 18 екипа бе свързан с: избор на правна форма за регистриране на фирмата; определяне предмета на дейност и местоположението на предприятието; дефиниране на пазарната среда, необходимите ресурси и източници на финансиране; формулиране на очакваните резултати и оформяне на виждане за развитието на бизнеса в краткосрочен план.

Акцентът бе поставен върху оригиналното мислене и творческите способности на учениците да откриват нови „полета” за бизнес и формулират възможни начини за поддържане на успешна дейност. Учениците се насочиха към различни сфери на бизнес, като представиха своите идейни проекти за производство на козметика с екстракт от охлюви, национални носии, онлайн камери за установяване на платени винетки, данъци, застраховки, поставени предпазни колани и др., устройства за неутрализиране вредните вещества по пчелите, бебешки играчки със сензори за разпознаване вида на емоциите, специални легла за запазване на човешкия живот при природни бедствия и аварии, плодови вина, биопродукти, биоресторант и други ековъзможности, транспортна дейност с включени специфични услуги, център за обучение и мотивиране, специален комплекс за кучета и др.

На първо място журито класира Екип 11 с ментор Ана Петкова – III курс, спец. „Индустриална бизнес икономика”. В състава на отбора-победител бяха Иван Недев от ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра, Алейна Билен от ТГ „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора, Никол Еленова от СУ „Козма Тричков” – Враца, Елия Огнянова от СУ „Христо Смирненски” – Гулянци и Габриела Тодорова от ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов. Освен за 1, 2 и 3 място, в направлението бяха връчени и три специални отличия – „Награда на община Свищов”, „Грамота за най-добра аргументация” и „Грамота за най-добра презентация”.

Всички участващи в националното състезание ученици получиха сертификат, който им дава правото да бъдат приети за студенти в Стопанска академия по първа желана специалност и форма на обучение.

В рамките на средношколската надпревара, по традиция се проведе и национална учебно-методическа работна среща с гостуващите учители, в която участваха зам.-ректорът доц. Нинов, представители на катедрите-домакини в различните направления и доц. д-р Христо Сирашки – директор на центровете за следдипломно, факултативно и професионално обучение при Стопанска академия.

Срещата беше под надслов „Възможности и перспективи пред съвременното икономическо образование” и даде възможност на участниците да обсъдят актуални въпроси, свързани с обучението на учениците и на студентите по икономика. Пред учителите бяха представени специалностите за ОКС „бакалавър” и магистърските програми, водените от съответните катедри, както и възможностите за обучение на педагогически състав, които предлага Стопанска академия.

Коментирани бяха и възможности за сътрудничество между средните училища и свищовското висше училище. Доц. Нинов връчи на всеки учител сертификат и изказа благодарност от името на академичното ръководство към всички средни училища, за това, че мобилни екипи, които през настоящата кандидатстудентска кампания представят пред средношколците възможностите за кандидатстване и обучение в Стопанска академия, са много радушно приемани.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.