Ученици от 8 СУ „Арсени Костенцев“ разиграха симулативен съдебен процес в Районен съд – Благоевград

Ученици от 8 СУ „Арсени Костенцев“ разиграха симулативен съдебен процес в Районен съд – Благоевград, съобщиха от общината. Те влязоха в роли на съдии и обвиняеми. Инициативата е част от междуучилищен конкурс „Живей здравословно“ , организиран от Местната комисия за борба за с противообществените прояви за непълнолетни и малолетни към Община Благоевград, РЗИ и РУО. На 15 януари стартира втори етап от конкурса „Живей здравословно“. Той ще продължи до 15 март. като през него се реализират и отчитат одобрените проекти от първия етап.

Експертна комисия, с участието на представители на МКБППМН – Благоевград, РЗИ – Благоевград и РУО – Благоевград, ще извърши класирането на участниците до 20 март 2019 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на Община Благоевград, РЗИ – Благоевград и РУО – Благоевград. Официалното награждаване на победителите ще се проведе на 21 март 2019 г. от 10.30 часа в сградата на община Благоевград. Предвидени са средства за финансиране на дейностите на одобрените проекти на първи етап в размер на 500 лева.

Коментари

Задължително поле