Фейсбук открива офис в София

Търсят хора с турски, руски и казахски език

Фейсбук открива офис в София. Служителите в него ще се занимават с преглед на различно съдържание, което може да е в противоречие с правилата на социалната мрежа. Новият офис ще заработи до седмици, а догодина в него се планира да работят около 150 човека. Те ще преглежда случаите на докладвани публикации на турски, руски и казахски език, затова се търсят хора, които владеят тези езици.

В момента протича обучението на първите кадри. Съдържанието на български в момента се модерира предимно от центъра за разглеждане на съдържание в Дъблин, Ирландия, но от компанията не изключват в бъдеще софийският център да поеме модерацията и на българското съдържание. Новият център ще бъде създаден съвместно с компанията за аутсорсинг TЕLUS International.

Фейсбук вече обяви, че разширява мрежата си в Европа, в което влизат нови центрове в Барселона и Латвия.

Коментари

Задължително поле