Финансов стимул за фирми, наемащи безработни

Финансов стимул за фирми, наемащи безработни с престой в бюрото по труда над 6 месеца, осигуряват в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2020 г.  Документи от работодатели ще приемат всички бюра по труда в страната от 24-ти февруари до 4-ти март.

Освен с престой в бюрото по труда от минимум шест месеца, служителите трябва да са на възраст до 24 години или над 50 години, с основно и по-ниско образование или безработни майки с деца до 5 години.

Насърчителните мерки предлагат варианти за работа на пълно или непълно работно време, съобщават от Агенцията по заетостта, а продължителността на осигуряваната заетост и периодът на субсидиране варират от 3 до 12 месеца. Програмата дава възможност на бизнеса да се възползва от стимули под формата на средства за заплати на служителите и дължими осигурителни вноски за наетите безработни лица.

Освен това безработните могат да кандидатстват за финансова подкрепа за междуселищен транспорт до и от работното място, както и средства за поемане на квартирни и други разходи при започване на работа в населено място, отдалечено над 50 км от местоживеенето им.

Коментари

Задължително поле