Фирма гневна за преписан на ЦСКА имот

Фирма „Камеко“ оспорва имот, който е преписан на обявеното в несъстоятелност дружество ПФК ЦСКА АД. Нивите в град Бяла са включени в разпределението на 8-те милиона лева, които елитният ЦСКА трябва да плати.

„Административният и Върховният административен съд, признаха, че ЦСКА неправилно е бил записан като собственик по отменен устройствен план на зоната в гр. Бяла – твърди фирмата. - Въпреки 4 съдебни решения в процеси с участието на ЦСКА, синдикът все още се опитва да продаде чуждия имот. Молби за предотвратяването на тази незаконна продажба са изпращани многократно още преди началото на продажбата на синдик Милева.

Ако въпреки всичко това се стигне до продажба, възникват основателните въпроси - какъв е този синдик, който не признава съдебните решения? Съдебните решения означават ли нещо? Ако с 4 съдебни решения е признато, че ЦСКА не притежава чужд имот и въпреки това го продаде, то над закона ли е ЦСКА? Ако собственикът на един имот има 4 съдебни решения в негова полза, но се допусне да му продадат имота, какъв смисъл има изобщо да водим дела и каква е действителната стойност на едно съдебно решение? Ние правова държава ли сме и какъв е смисълът от съдебната система?“

Коментари

Задължително поле