Фонд „Земеделие” ще търси 43,1 млн. лв. от къщи за гости за нарушения

Къща за гости в Юндола. Факсимиле: БТВ

ДФ „Земеделие“ стартира процедура по откриване на производства за публично държавно вземане, след проверките на 288 проекта, получили финансиране за изграждане на къщи за гости, съобщиха от ДФЗ.

До момента са открити 253 производства за общо 46,4 млн. лв. От тях 158 проекта са с наложена пълна санкция от 100% за общо 43,1 млн. лв. Останалите 95 проекта са с частична санкция, която възлиза на 3,3 млн. лева.

Проектите, на които не е наложена санкция към момента са 23. По останалите 12 инвестиции още няма произнасяне и са в процес на обработка. За тях е необходимо извършване на детайлизиран анализ и проверка, включително получаване при необходимост на информация и от други институции.

Най-честите нарушения са свързани с неизпълнение на показателите на одобрения бизнес план. По-конкретно, установените нарушения за неизпълнение на реализираните приходи от подпомогнатата дейност, неизпълнение на ангажимента за създаване на нови работни места, липса на активи, за които е изплатена субсидията, както и изкуствено създадени условия, с цел получаване на предимство в противоречие с целите на мярката.

Коментари

Задължително поле