Фонд „Култура“ на Община Благоевград обявява втора сесия за набиране на проекти за 2019 г.

Фонд „Култура“ на Община Благоевград обявява ВТОРА сесия за набиране на проектни предложения. Срокът за подаване на проектни предложения е от 01.06.2019 г. до 30.06.2019 г., съобщиха от общината.

Документите се подават на деловодството на Община Благоевград в три екземпляра на хартиен и един екземпляр на електронен носител.

Подробна информация за кандидатстване може да бъде изтеглена от ТУК

Основна цел на Фонд „Култура“ е подпомагане работата на неправителствени организации и културни институти, които имат желание да създават устойчиви събития в културния календар на Община Благоевград.

Коментари

Задължително поле