Хазната дава за спорт само 11 евро на човек

Държавната хазна дава за спорт само по 11 евро на човек от населението. Това ни нарежда на последно място сред страните от ЕС, обявиха от европейската статистическа служба Евростат.

Най-близо до нас е Румъния, където дават за спорт средно по 30 евро на човек, а след това е Словакия с 31 евро. Пред тях са Литва (35 евро) и Хърватия (39 евро).

На първо място в класацията е Люксембург, където разходите за спорт са 500 евро на човек. Топ три се допълва от Швеция с 254 евро и Финландия с 226 евро на човек от населението. На следващите места са Франция (204 евро), Холандия (202 евро ) и Дания (201 евро).

България е на последно място в ЕС не само като разходи за спорт на човек от населението, а и ако пресметнем разходите за спорт като дял от всички разходи на държавната хазна. У нас за спорт отиват само 0,4% от всички разходи, докато средното ниво за ЕС е 0,8%, или два пъти повече. На първо място по този показател е Унгария, където за спорт отиват 2,1% от всички разходи.

Коментари

Задължително поле