ЦИК дава 90 000 лв. за разясняване във фейсбук и в интернет медии на изборите

На днешното си заседание ЦИК реши да открие процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за организиране и провеждане на разяснителна кампания в интернет медии и управление на комуникацията през фейсбук, която да осигури публичност, да информира и повиши познанията и мотивацията на българските граждани за предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г.“

Прогнозната стойност на поръчката е до 90 000 лв. без ДДС. Участниците следва да подават оферта за цялостно изпълнение.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете