ЦИК е уведомила НС за резултатите от референдума, депутатите имат 3 месеца да го приемат или отхвърлят

С писмо на ЦИК от вчера, публикувано днес, избирателната комисия е уведомила официално Народното събрание за резултатите от националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Това е последната стъпка от проточилата се процедура. От 14 юни започва да тече тримесечният срок, в който по закон депутатите трябва да се произнесат с гласуване в пленарната зала дали подкрепят или отхвърлят решенията на избирателите по всеки един от трите въпроса.

ЦИК е уведомила НС чак вчера, защото обяви окончателните резултати на 1 юни и трябваше да изчака срока за обжалване на решението. Избирателната комисия трябваше да нанесе леки корекции в числата по силата на решението на Върховния административен съд по делото, в което "Шоуто на Слави" оспорваше резултатите.

Междувременно депутати от група на "Воля" внесоха свои варианти на промени в Изборния кодекс и в Закона за политическите партии.

 

ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Приемане или отхвърляне на предложението - предмет на референдума

Чл. 23. (1) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание и ако с "да" са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.

(2) Ако предложението, предмет на референдума, не е прието, национален референдум по същия въпрос може да бъде иницииран не по-рано от две години от датата на произвеждането на референдума.

(3) Когато в гласуването са участвали по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание, но повече от 20 на сто от гражданите с избирателни права, и ако с "да" са гласували повече от половината от участвалите в референдума, предложението, предмет на референдума, се внася в Народното събрание и се разглежда по реда на чл. 52.

Разглеждане на подписката и предоставяне на информация

Чл. 52. (1) Органите, до които е отправена подписката за национална гражданска инициатива, са длъжни да разгледат направените предложения и в тримесечен срок от връчването на подписката да обявят своето решение и мерките за неговото изпълнение на своите интернет страници, в един национален ежедневник и по обществените електронни медии.

(2) Общинският съвет, кметът или органите на изпълнителната власт, до които е отправена местната гражданска инициатива, са длъжни да разгледат направените предложения и в едномесечен срок от връчването на подписката да обявят своето решение и предприетите мерки в интернет страницата на общината и в един регионален вестник.

(3) Органите по ал. 1 и 2 са длъжни в срока по ал. 1 писмено да уведомят инициативния комитет за своето решение и за мерките за неговото изпълнение.

Коментари

Задължително поле