Честит професионален празник!

Специален поздрав от проф. д-р Цоло Вутов, председател на НТС по МДГМ

 Честит професионален празник!

Днес, 18 август - деня на “Успение на св. Иван Рилски”, на нашия професионален празник, всички ние имаме основание да празнуваме и с гордост да отбележим постиженията ни през изминалата година.

Изказвам благодарност от името на Организационния комитет на националното честване на Деня на миньора към всички в бранша за професионализма, отговорността и постиженията, благодарение на които дружествата в минерално-суровинната индустрия се развиват успешно и устойчиво, с нови инвестиции, иновации и много добра социална политика. Редица компании от минерално-суровинната индустрия изминаха дълъг път на технологична модернизация и направиха сериозни инвестиции, чрез които се повишава значително ефективността на производството им и се подобряват параметрите на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд. Техните постижения и устойчиво развитие в съответствие с най-добрите практики трябва да се дават за пример и да се подкрепят всестранно.

Българската минерално-суровинна индустрия работи в тясно сътрудничество с академични и научни институции като Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Българската академия на науките и др. Науката има доказан принос за постиженията в нашия бранш. Бизнесът активно се включва във форумите, организирани от научните и академичните институции и ползва кадрите, подготвени от тях. Синергията между минната наука и практика е кауза, важна както за успешното развитие на минерално-суровинната индустрия, така и за просперитета на България. И аз вярвам, че ще продължим да работим за тази достойна кауза заедно и в бъдеще!

Пожелавам на всички юбиляри много здраве, успех и професионално удовлетворение! Желая на ветераните от бранша - дълголетие, а на младите - много ентусиазъм и възможности за научна и професионална реализация.

Честит професионален празник на всички вас, работещи в минерално-суровинната индустрия и нека не забравяме мъдрия съвет на свети Иван Рилски - закрилник на миньорите и всички българи! Бъдете единни, имайте мир помежду си, със здраве и благополучие да поздравим българските миньори и техните семейства и нека Бог да ни благослови!

Коментари

Задължително поле