Четири присъди по делото "Гранити"

Окръжен съд – Бургас призна подсъдимия Стоян П. за виновен в това, че на 06.03.2008 г., в гр. Бургас, като извършител в съучастие с Манол Х., като съизвършител, подбудени от Стоян К. и Нено С., като подбудители, които от своя страна били подбудени от Станислав М., отвлякъл С. С., с цел противозаконно да го лиши от свобода, като извършителите са били въоръжени.

Деянието е извършено от две лица и отвличането е с користна цел, поради което и на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 7,  вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 2, ал. 2, вр. чл. 54, ал. 1 от НК, съдът го осъди на осем години „Лишаване от свобода“. Окръжен съд – Бургас  оправда подсъдимия Стоян П. по обвинението, че подбудителите Стоян К. и Нено С. да са били подбудени от Галин К. и по обвинението по чл. 142, ал. 3 НК (Ред., ДВ, бр. 50 / 1995 г.) - от деянието да са настъпили значителни вредни последици – смъртта на С. С.

Съдът призна подсъдимия Стоян П. за виновен в това, че на 06.03.2008 г., в местността “Горска нива”, в землището на село Паницово, след като бил подбуден от Стоян К. и Нено С., които били подбудени от Станислав М., в съучастие като съизвършител с Манол Х., умишлено умъртвил С. С., причинявайки му огнестрелно нараняване в главата чрез пистолет, като деянието е извършено предумишлено и с користна цел. Съдебната инстанция на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 и т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 54, ал. 1 от НК осъди Стоян П. на 20 години „Лишаване от свобода“като го оправда по обвинението подбудителите Стоян К. и Нено С. да са били подбудени от Галин К.

Окръжен съд – Бургас на основание чл. 23, ал. 1 от НК наложи на подсъдимия Стоян П. едно общо наказание за извършените деяния, в размер на 20 години „Лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Съдът приспадна от наказанието времето, през което подсъдимия Стоян П. е бил задържан под стража, считано от 09.06.2011 г.

Окръжен съд – Бургас призна подсъдимия Станислав М. за виновен  в това, че от месец ноември 2007 г. до 06.03.2008 г., подбудил и подпомогнал Нено С.  и Стоян К., да подбудят и да подпомогнат Стоян П. и Манол Х. да отвлекат в гр. Бургас С. С. с цел противозаконно да го лишат от свобода, като извършителите Стоян П. и Манол Х. са били въоръжени. Деянието, осъществено на 06.03.2008 г.,  е извършено с користна цел, поради което и на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 7, вр. чл. 142, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 2, ал. 2, вр. чл. 54, ал. 1 от НК, съдът осъди Станислав М. на осем години „Лишаване от свобода“, като го оправда по обвинението деянието да е извършено в съучастие с Галин К. и по обвинението по чл. 142, ал. 3 НК (Ред., ДВ, бр. 50 / 1995 г.) - от деянието да са настъпили значителни вредни последици – смъртта на С. С.

Съдът призна подсъдимия Станислав М. за виновен в това, че от месец ноември 2007 г. до 06.03.2008 г., подбудил и подпомогнал Нено С. и Стоян К., да подбудят и да подпомогнат Стоян П. и Манол Х., умишлено да умъртвят С. С. чрез огнестрелно оръжие – пистолет, като убийството е осъществено на 06.03.2008 г. в местността “Горска нива”, в землището на село Паницово. Деянието е извършено предумишлено и с користна цел, поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 и т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 54 от НК настоящата съдебна инстанция го осъди на 20 години „Лишаване от свобода“, като го оправда по обвинението деянието да е извършено в съучастие с Г. К.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК Окръжен съд – Бургас наложи  едно общо наказание на подсъдимия Станислав М. в размер на най-тежкото измежду така наложените а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 20 години. Съдът определи така наложеното наказание на основание да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

Окръжен съд – Бургас призна подсъдимия Стоян К. за виновен в това, че от месец ноември 2007 г. до 06.03.2008 г., след като бил подбуден от Станислав М. в съучастие с Нено С., в качеството му на подбудител и помагач, подбудил и подпомогнал Стоян П. и Манол Х., като извършители, да отвлекат в гр. Бургас С. С., с цел противозаконно да го лишат от свобода, като извършителите са били въоръжени, деянието е извършено от две лица и отвличането е с користна цел. Отвличането е осъществено на 06.03.2008 г. Съдът на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 7, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал.,3 и ал. 4, вр. чл. 2, ал. 2, чл. 54 ал. 1 от НК  го осъди на 7 години „Лишаване от свобода“като го оправда по обвинението да е бил подбуден от Галин К. и по обвинението по чл. 142, ал. 3 НК (Ред., ДВ, бр. 50 / 1995 г.) - от деянието да са настъпили значителни вредни последици – смъртта на С. С.

Окръжен съд – Бургас призна подсъдимия Стоян К. за виновен в това, че от месец ноември 2007 г. до 06.03.2008 г., след като бил подбуден от Станислав М., в съучастие с Нено С., в качеството му на подбудител и помагач, подбудил и подпомогнал Стоян П. и Манол Х. като извършители, умишлено да умъртвят С. С., чрез използване на огнестрелно оръжие – пистолет, като убийството е осъществено на 06.03.2008 г., в местността “Горска нива”, в землището на село Паницово. Деянието е извършено предумишлено, с користна цел и в условията на опасен рецидив, поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 7, т. 9 и т. 12 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 29, ал. 1, б. ”а” и б. ”б” вр. чл. 54 ал. 1 от НК съдът го осъди на 18 години „Лишаване от свобода“, като го оправда по обвинението да е бил подбуден от Г. К.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК Окръжен съд – Бургас наложи едно общо наказание,  в размер на най-тежкото измежду така наложените на подсъдимия Стоян К., а именно „Лишаване от свобода“ за рок от 18 години, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Съдът приспадна  на основание чл. 59, ал. 1 от НК времето, през което подсъдимия Стоян К.  е бил задържан под стража, считано от 09.07.2009 г.

Окръжен съд – Бургас призна подсъдимия Нено С. за виновен  в това, че от месец ноември 2007 г. до 06.03.2008 г., след като е бил подбуден от Станислав М., в съучастие със Стоян К., в качеството му на подбудител и помагач, подбудил и подпомогнал Стоян П. и Манол Х., да отвлекат в гр. Бургас, С. С., с цел противозаконно да го лишат от свобода, като извършителите Стоян П. и Манол Х. са били въоръжени. Деянието е извършено от две лица и отвличането е с користна цел, осъществено на 06.03.2008 г. Съдът на основание чл. 142,  ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 7, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 2, ал. 2, вр. чл. 54 от НК осъди Нено С. на 6 години „Лишаване от свобода“, като съдът го оправда по обвинението да е бил подбуден от Галин К. и по обвинението по чл. 142, ал. 3 НК (Ред., ДВ, бр. 50 / 1995 г.) - от деянието да са настъпили тежки последици – смъртта на С. С.

Окръжен съд – Бургас призна подсъдимия Нено С. за виновен в това, че от месец ноември 2007 г. до 06.03.2008 г., след като бил подбуден от Станислав М., в съучастие със Стоян К., в качеството му на подбудител и помагач, подбудил и подпомогнал Стоян П. и Манол Х. умишлено да умъртвят С. С., чрез огнестрелно оръжие – пистолет. Убийството е осъществено на 06.03.2008 г., в местността “Горска нива”, в землището на село Паницово, като деянието е извършено предумишлено и с користна цел, поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 и т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 и чл. 54 ал. 1 от НК, настоящата съдебна инстанция осъди Нено С. на „Лишаване от свобода“ за срок от 17 години, като го оправда по обвинението да е извършил деянието, след като е бил подбуден от Галин К.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК Окръжен съд – Бургас наложи на подсъдимия Нено С. едно общо наказание в размер на най-тежкото измежду така наложените, а именно „Лишаване от свобода“ за срок от 17 години, което наказание да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Съдът на основание чл. 59, ал. 1 от НК, приспадна времето, през което подсъдимия Нено С. е бил задържан под стража, считано от 07.07.2009 г. 

Окръжен съд – Бургас призна подсъдимия Галин К. за невиновен в това, че от месец ноември 2007 г. до 06.03.2008 г., в съучастие със Станислав М., подбудил и подпомогнал Нено С. и Стоян К., да подбудят и да подпомогнат Стоян П. и Манол Х., да отвлекат в гр. Бургас С. С., с цел противозаконно да го лишат от свобода, като извършителите Стоян П. и Манол Х. са били въоръжени. Отвличането, осъществено на 06.03.2008 г.,  е извършено с користна цел и са настъпили значителни вредни последици – смъртта на С. С. Съдът на основание чл. 304 от НПК оправда Галин К. по повдигнатото му обвинение по чл. 142, ал. 3 (Ред., ДВ, бр. 50 / 1995 г.), вр. ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 7, вр. чл. 142, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК.

Съдът призна подсъдимия Галин К. за невиновен в това, че от месец ноември 2007 г. до 06.03.2008 г., в съучастие със Станислав М., подбудил и подпомогнал Нено С. и Стоян К., да подбудят и да подпомогнат Стоян П. и Манол Х., умишлено да умъртвят С. С., чрез огнестрелно оръжие – пистолет. Убийството е осъществено на 06.03.2008 г., в местността “Горска нива”, в землището на село Паницово, като деянието е извършено предумишлено и с користна цел. Съдът на основание чл. 304 от НПК оправда Галин К. по повдигнатото му обвинение по чл. 116, ал. 1, т. 7 и т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК.

Окръжен съд – Бургас осъди подсъдимите Стоян П., Станислав М., Нено С. иСтоян К., да заплатят солидарно на Г. С. – син на пострадалия, със съгласието на М. Г. обезщетение в размер на 300 000 лева, за претърпените от него неимуществени вреди в резултат на извършеното престъпление по чл.116, вр. чл.115 от НК. Съдът отхвърли иска по отношение на подсъдимия Галин К., като неоснователен.

Окръжен съд – Бургас осъди подсъдимите Стоян П., Станислав  М., Нено С. иСтоян К. да заплатят солидарно на М. Г., обезщетение в размер на 200 000 лева, за претърпените от нея неимуществени вреди, в резултат на извършеното престъпление по чл. 116, вр. чл. 115 от НК. Съдът отхвърли иска по отношение на Галин К., като неоснователен.

Окръжен съд – Бургас осъди подсъдимите Стоян П., Станислав  М., Нено С. и Стоян К., да заплатят солидарно на наследниците на Г. Г. обезщетение общо в размер на 200 000 лева, като съдът отхвърли иска по отношение на Галин К., като неоснователен.

Присъдата на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвана в 15- дневен срок пред Апелативен съд – Бургас.

Коментари

Задължително поле