Четири университета създават нови специалности по европроект

Внедряват облачни и дигитални технологии в учебния процес 

Четири нови специалности ще бъдат създадени в Икономическия и Техническия университети във Варна, ВВМУ "Никола Вапцаров" и Шуменския университет в рамките на проект за модернизация на висшето образование в условията на цифрова трансформация. Той е на стойност над 2,5 млн. лв. и ще се реализира до края на 2023 г. с финансовата подкрепа на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", стана ясно при представянето му в ИУ-Варна, който е бенефициент на проекта. 

Фокусът му е да развива съобразени с цифровите технологии образователни продукти и да адаптира натрупаните знания и умение към изискванията на пазара на труда. Иновативни ще са и бъдещите специалности. В ИУ-Варна ще бъде разкрита  бакалавърска "Data Science" с 4-годишен редовен курс на обучение. Във ВВМУ и ШУ ще обучават магистри по "Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол". В университета в Шумен ще бъдат разкрити още две магистърски специалности "Уеб дизайн и сигурност" и "Съвременни системи в земеделието". Втората ще е застъпена и в Технически университет-Варна, а за всички обучението ще е редовно, с продължителност 3 семестъра. 

В проекта са заложени още внедряване на дигитални и облачни технологии в учебния процес и повишаване на квалификацията на преподаватели, студенти, докторанти, изследователи в различни направления. 

 

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони