Чрез Фонда на фондовете инвестират 42 млн. лв. от ЕС в стартиращи фирми

Още 42 млн. лв. от ЕС са заделени за инвестиции в стартиращи фирми чрез Фонда на фондовете (ФнФ). Средствата са предназначени за ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия, засегнати от COVID-кризата. Те ще достигнат до тях чрез три фонда за дялови инвестиции при облекчени условия, без да е необходимо набирането на допълнителен частен капитал.

Фондовете за ускоряване и начално финансиране „Иновейшън кепитъл фонд“ и „Витоша венчър партнърс – фонд I“ получиха допълнително съответно 10,4 млн. лв. и 13,6 млн. лв. По този начин наличният капитал на всеки от тях се увеличава съответно на 41 млн. лв. и 50,7 млн. лв. Двата фонда инвестират до 100 хил. лв. в компании във фаза на ускоряване и до 2 млн. лв. във фирми в начален етап на развитие.

Фондът за рисков капитал на „Морнингсайд хил“ добави към инвестиционния си ресурс 18 млн. лв. и вече има общо 75,3 млн. лв. Той инвестира до 7 млн. лв. в стартиращи компании в начален етап на развитие, както и в по-напреднали компании с висок рисков профил.

Предстои подписване на споразумение и с четвъртия финансов посредник – „Ню вижън 3“, за чийто фонд са предвидени допълнителни 14,3 млн. лв. С тях общият ресурс на фонда ще достигне 57,6 млн. лв. за инвестиции до 2 млн. лв. в компании в начален етап на развитие.

Допълнителният ресурс от общо 56,3 млн. лв. е предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Коментари

Задължително поле