ЧСИ не запорират заплати и пенсии

Заплата. Снимка: Цветан Томчев

След 1 месец сумата става спестяване и вече е секвестируема

Съдебните изпълнители пазят парите ни от банките

Частните съдебни изпълнители могат да пазят парите на длъжниците от банките и суми от сметките да не се вземат за погасяване дългове. “Продължаваме да получаваме упреци, че блокираме защитени по закон заплати, пенсии, социални помощи при налагане на запори по банкови сметки. Много пъти сме обяснявали, че частните съдебни изпълнители (ЧСИ) нямат представа има ли средства длъжникът в банката и какъв е техния произход по простата причина, че има банкова тайна”, заяви пред “Труд” вчера председателят на Камарата на ЧСИ Георги Дичев.

От Камарата на частните съдебни изпълнители припомниха, че с измененията в ГПК от 2017 г. банките са длъжни да следят за две неща - ако постъпват суми по социални плащания да не ги блокират. А второто основно изискване е, ако сумите са с произход трудово възнаграждение или пенсия, да се оставят на разположение на длъжника средства от сметката, които са в размер на минималната работна заплата (МРЗ).

“Дори защитените средства стават секвестируеми, ако престоят повече от месец в банката, превръщат се в спестявания, тъй като отпада целта на законовата защита те да осигурят жизнения минимум на лицето за въпросния месец”, отбеляза още Георги Дичев.

В честата практика обаче се случва при изпълнителни дела да е наложен запор и при работодателя, съответно на пенсията в НОИ.

“В тези случаи сумите в банката остават изцяло в полза на длъжника, а не само до размера на МРЗ. Съдебният изпълнител няма как да знае дали банката превежда спестявания или средства над МРЗ. Затова хората трябва веднага да се обърнат към нас, за да укажем на банката да не превежда изобщо суми с произход заплата или пенсия, за да не са ощетени”, каза още председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Коментари

Задължително поле