Чуждите инвестиции намаляха със 73%

Преките чужди инвестиции в страната за януари 2024 г. са в размер на 111,6 млн. евро, което е с 305,2 млн. евро (-73,2%) по-малко спрямо същия месец на миналата година, показват предварителните данни на БНБ. През януари миналата година чуждите инвестиции бяха в размер на 416,8 млн. евро.

Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала и резервите на български дружества и плащания по сделки с имоти) е положителен и през януари възлиза на 3,3 млн. евро. Той е по-малък със 154,4 млн. евро спрямо януари миналата година. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е в размер на 0,9 млн. евро, при 2,9 млн. евро година по-рано.

Реинвестираната печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството) е положителна и възлиза на 107 млн. евро, при 229,8 млн. евро за януари миналата година. Промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори е положителна и възлиза на 1,3 млн. евро, при 29,3 млн. евро за януари миналата година.

Най-големите нетни преки чужди инвестиции в страната за януари са от Нидерландия (26,4 млн. евро), Италия (23,8 млн. евро) и Гърция (23,5 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Израел (28,3 млн. евро) и Ирландия (4,4 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции на български компании в чужбина за януари 2024 г. възлиза на 7,6 млн. евро, при 78,2 млн. евро за януари миналата година.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции