Чуждите инвестиции намаляха с 21%

Задгранични компании продават бизнеса си в България

Най-много вложения в имоти идват от Русия

Преките чужди инвестиции в страната от януари до октомври 2018 г. възлизат на 842,2 млн. евро, като намаляват с 228,7 млн. евро (21,4%) спрямо същия период на миналата година. Само за октомври нетните привлечени вложения в страната са 9,9 млн. евро, при 262,3 млн. за октомври 2017 г., обявиха от БНБ.

Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества и постъпления по сделки с имоти) е отрицателен и възлиза на минус 14,6 млн. евро за първите десет месеца на годината. Това означава, че чуждестранни компании продават бизнеса си в България. За същия период на миналата година привлеченият дялов капитал беше 155,8 млн. евро.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в имоти са 6,2 млн. евро, при 16,8 млн. евро за периода януари-октомври 2017 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в имоти имат Русия (3 млн. евро), Германия (0,8 млн. евро) и Украйна (0,7 млн. евро).

Реинвестираната на печалба на компаниите с чуждестранно участие в капитала възлиза на 192,9 млн. евро, при 62,2 млн. евро година по-рано. А промяната в нетните задължения между български фирми и техните компаниите майки зад граница е 664 млн. евро, при 852,9 млн. евро за същия период на миналата година.

Коментари

Задължително поле