Чуждите инвестиции намаляха с 30 на сто

Чуждестранни компании отпускат заеми на техни дружества в България.

 

Данните са на БНБ за първите девет месеца на годината

Най-много пари идват от Нидерландия

Задгранични компании изтеглят капитали, но отпускат кредити

Преките чужди инвестиции в страната от януари до септември 2020 г. са в размер на 729,5 млн. евро (1,3% от БВП), като намаляват с 326,8 млн. евро (30,9%) спрямо същия период на миналата година, обявиха от БНБ. Само през септември нетните чужди инвестиции възлизат на 268,9 млн. евро, при 53,3 млн. евро година по-рано.

Привлеченият дяловия капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 935,7 млн. евро за периода януари–септември. Това означава, че чуждестранни компании продават бизнеса си на български дружества и изтеглят капиталите си. За същия период на миналата година привлеченият дялов капитал също е отрицателен, в размер на 479,5 млн. евро.

Нетните инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в имоти възлизат на 1,6 млн. евро за първите девет месеца на годината, при 3,8 млн. евро година по-рано. Това е спад с близо 58%.

Реинвестираната печалба на чуждестранни компании в притежавани от тях български дружества възлиза на 439,7 млн. евро за деветмесечието, при 535,9 млн. евро за същия период на миналата година.

Промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори възлиза на 1,225 млрд. евро, при 999,9 млн. евро за първите девет месеца на 2019 г. Това показва, че чуждите инвеститори финансират с все по-големи заеми дейността на техните дружества в България.
Най-големите нетни преки чужди инвестиции в страната за периода януари–септември са от Нидерландия (418,7 млн. евро), Австрия (235,4 млн. евро), Германия (122,3 млн. евро) и Русия (103,5 млн. евро).

Нетните преки инвестиции на български дружества в чужбина за периода януари–септември възлизат на 105,1 млн. евро, при 352,6 млн. евро година по-рано.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции