Чуждите инвестиции нараснаха над 3 пъти

Нетните задължения между български дружества с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори нараснаха с 938,4 млн. евро, обявиха от БНБ.

Увеличението се дължи на взети кредити от компании майки

Най-много вложения идват от Холандия

Чуждите инвестиции в страната нараснаха над три пъти от януари до юли, но това се дължи на взети от български предприятия заеми от компании майки зад границата. Преките чужди инвестиции до юли възлизат на 532,7 млн. евро, при 169,5 млн. евро година по-рано, обявиха от БНБ. Причина за това е нарастването с 938,4 млн. евро на нетните задължения между български дружествата и техните задгранични собственици. В същото време привлеченият дялов капитал от чужбина и задграничните вложения в имоти намаляват.

От януари до юли привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български фирми и плащания по сделки с имоти) е отрицателен и възлиза на минус 333,6 млн. евро. Това означава, че чуждестранни компании продават бизнеса си в страната на български дружества и изтеглят капиталите си.

Нетните инвестиции на чуждестранни фирми и граждани в имоти е 3,6 млн. евро, при 12,9 млн. евро година по-рано.

По страни, най-голям дял от инвестициите в имоти имат Русия (1,1 млн. евро), Холандия (0,6 млн. евро) и Латвия (0,6 млн. евро).

Реинвестираната печалба от януари до юли е отрицателна и възлиза на минус 72,1 млн. евро.

Най-големите нетни чужди инвестиции за първите седем месеца на годината са от Холандия (221 млн. евро), Германия (188,6 млн. евро) и Великобритания (103,8 млн. евро).

Българските фирми правят все по-големи инвестиции в чужбина. От януари до юли нетните вложения в чужбина са 231 млн. евро, при 130,6 млн. евро година по-рано.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции