Чужди компании финансират с 948 млн. лв. дъщерни предприятия

В същото време други продават бизнеса си в страната и изтеглят капиталите си

Вложенията в имоти от чужбина намаляват със 72%

Преките чужди инвестиции в страната през 2019 г. са близо 630 млн. евро, което е ръст с 92,8 млн. евро, или със 17,3%, обявиха от БНБ. Това увеличение обаче се дължи на нарастване на предоставеното финансиране от компании майки за български предприятия с 947,8 млн. лв. В същото време чуждестранни компании продават бизнеса си в страната на български фирми и изтеглят капиталите си. Само за декември чуждите инвестиции са отрицателни в размер на 167 млн. евро.

Привлеченият през 2019 г. дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества плащания по сделки с имоти в страната) е отрицателен и възлиза на минус 399 млн. евро. За 2018 г. привлеченият дялов капитал беше 904,3 млн. евро.

Нетните чужди инвестиции в имоти са 5,3 млн. евро, което е спад със 72% спрямо 2018 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Германия (2 млн. евро), Украйна (0,7 млн. евро), Русия (0,6 млн. евро) и Нидерландия (0,6 млн. евро).

Реинвестираната печалба от чуждестранните инвеститори е положителна и възлиза на 81,2 млн. евро, при 328,5 млн. евро за предходната година.

През 2019 г. промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори възлиза на 947,8 млн. евро, при отрицателна стойност от 695,7 млн. евро година по-рано.

Най-големите нетни преки чужди инвестиции в страната през 2019 г. са от Нидерландия (404,2 млн. евро), Обединеното кралство (173,8 млн. евро) и Люксембург (142,2 млн. евро).

Преките инвестиции на български предприятия в чужбина през 2019 г. възлиза на 282 млн. евро, при 224,6 млн. евро за предподната година.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции