Шумен с нов окръжен прокурор

Ïðîêóðîð Ìàðãàðèòà Ãåîðãèåâà

Висшият съдебен съвет избра за административен ръководител на Окръжната прокуратура в Шумен Маргарита Георгиева. С 10 гласа „за“ и нито един „против“ членовете на Висшия съдебен съвет оцениха в сряда концепцията й за развитието на прокуратура.

Маргарита Георгиева работи като обвинител в Окръжната прокуратура в Шумен от 2006 г. Преди това е била прокурор в Районната прокуратура във Велики Преслав. Общият й стаж в държавното обвинение е над 16 години.

Работила е по редица знакови дела. Георгиева беше сред тримата прокурори по мегаделото "Килърите", което се гледа на първа инстанция в Шумен. В момента е наблюдаващ прокурор по случая с взрива в шуменското село Хитрино.

Коментари

Задължително поле