Шумен с отличие от швейцарското правителство

За успешен проект за социално включване на роми

Община Шумен получи отличие за принос към социалното включване на хора от уязвимите групи и успешното реализиране на проекта “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Програма ЗОВ(Здраве и образование за всички) на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Нейно превъзходителство посланикът на Швейцария Мюриел Берсе Коен връчи на ръководителя на проекта Христина Баева плакет и благодарствена грамота от името на швейцарското правителство. Ръководителят на звеното за управление на проекта г-жа Ирина Файон благодари на кмета Любомир Христов и на екипа по проекта за добрата съвместна работа. Тя изрази признанието на звеното за управление към партньорите за привличане на повече деца в детската градина „Пролетна дъга“ и в обединеното училище в село Ивански, за повишаване качеството на образование сред ромските и децата от уязвимите групи, за осигуряване на по-лесен достъп до здравни услуги и профилактични прегледи.

В обръщението си при връчване на отличието г-жа Файон обърна внимание и на добрата работа на медиаторите, назначени по проекта, със семействата и общността.

Проектът се реализира в продължение на 2 години и половина и е на стойност 723 656 лв. Той е насочен към социалното приобщаване на роми и други уязвими групи от кварталите “Млада гвардия”, “Еверест”, “Витоша” в Шумен и в село Ивански. Целта бе да се подкрепи интеграцията на уязвимите групи, чрез изграждане на нова инфраструктура, подобряване на условията и качеството на образование и здравеопазване, овластяване на ромската общност, чрез средствата на изкуството, спорта и културата

Коментари

Задължително поле