Щети за 16 000 лв. в Шумен до поставяне на камери

 ïåòúê îò ôèðìàòà èçïúëíèòåë íà ïîðú÷êàòà äåìîíñòðèðàõà çàïèñ îò êàìåðèòå â Ãðàäñêàòà ãðàäèíà íà Øóìåí

Община Шумен е платила 16 000 лв. за отстраняване на повреди, нанесени от вандали по новоизградени детски площадки, игрища и паркове. Сметката е до старта на поставянето на видеонаблюдение по новоизградените обекти с евросредства, каза кметът Любомир Христов. От месец в Шумен се монтират камери. Вече са поставени 29 от общо планирани 57. Те са пет вида, според нуждите и възможностите, които дава терена. Изграждат се и четири центъра, в които ще се следи какво става по наблюдаваните обекти в реално време. Информацията се предава и на фирмата изпълнител "Телепол", ще отива и при дежурния в шуменската полиция.

Откакто е започнал монтажът на камерите и гражданите са уведомени за зорките "очи", не е имало вандалски прояви, каза Христов. Регистрирани са две кражби в Градската градина, а видеозапис от едната е предоставен на полицията.

Много скоро на входните артерии на Шумен ще бъдат поставени камери, които перфектно ще заснемат номерата на автомобилите, стига скоростта им да не надвишава 180 км/ч.

Това е първият етап от системата за видеонаблюдение на Шумен, ще има още два.

Коментари

Задължително поле