105 милиона лева за уроци с технологии от бъдещето

Зам.-министърът на образованието Деница Сачева представи проекти за подобряване на образованието на стойност над 187 млн. лв.

Библиотека с файлове, интерактивни дъски, таблети и проектори в училищата

С 82 млн лв. подобряват обучението в детските градини, назначават психолози и логопеди

1/3 от малчуганите без такса за забавачка

С проект за 105 млн. лв. ще бъде осигурено модерно обучение за близо 220 000 деца в училища и забавачки. Българските школа в страната и чужбина ще могат да ползват безплатни образователни ресурси за всички класове в специализирана облачна среда, обяви зам.-министърът на образованието Деница Сачева. Платформата ще бъде внедрена по проект на МОН, финансиран с евросрества. “Ще има библиотека със снимки, кадри и др. Всеки преподавател ще ги полза за направата на уроците си”, заяви Сачева. С 23 млн. лв. 60 забавачки и 1940 училища ще купят интерактивни дъски и маси, таблети, мултимедийни проектори и техника за ученици със специални образователни потребности. 60 000 деца ще се обучават на дигитални умения и кодиране.

С проект за 82,5 млн. лв. за приобщаване в системата на предучилищното образование пък МОН ще повиши обхвата и посещаемостта в детска градина на деца на 3 и 4 г. Ще се провеждат допълнителни обучения по български език, занимания по интереси и откриване чрез игрови модели на потенциални обучителни затруднения. Ще бъдат включени 1500 забавачки. Те ще могат да назначат 300 психолози, логопеди и ресурсни учители и 600 образователни медиатори, помощници на учители, социални работници и др. Социално слаби деца ще могат да посещават детска градина безплатно, като 22,5 млн лв. по проекта ще бъдат изплащани на забавачките. “С тях и с националното финансиране вероятно ще бъдат обхванати 1/3 от българските деца”, каза Сачева.

Коментари

Задължително поле