112 хил. въртят бизнес с персонал

Висшистите най-рядко остават без прехрана

Само 112 хил. души в страната са работодатели, което означава, че въртят бизнес с нает персонал. Това са 3,5% от работещите българи, сочат данните на НСИ за четвъртото тримесечие на миналата година.

Други 241,2 хил. души също работят за себе си, но те нямат нает персонал.

Общият брой на заетите граждани на възраст над 15 години е 3,167 млн., което прави само 52,3% от населението в тази възраст. Делът на работещите мъже е 58,6%, а докато само 46,5% от жените работят. В рамките на година заетите се увеличават с 161,7 хил., или с 3,1%.

Редица хора не работят, защото още учат или просто са домакини и се грижат за семейството. Официалният брой на безработните граждани е 189,3 хил., като за година те намаляват с над 25 хил., или с близо 12%.

Други 101,7 хил. души обаче въобще не търсят работа, защото не вярват, че ще си намерят и затова не са включени в групата на безработните.

Хората с висше образование най-рядко остават без работа. Безработицата при висшистите е само 3,1%, при хората със средно образование е 4,7%, докато от тези с основно или по-ниско образование 16,6% нямат работа.

Коментари

Задължително поле