12 млрд. лева са нужни за водния сектор

Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите:

- Г-н Иванов, какви ползи ще имат ВИК дружествата с приемане на по-високата цена на водата? 

- Поддръжката и развитието на инфраструктурата, чрез която се предоставят услугите водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води в България, дълги години са пренебрегвани основно поради липсата на финансови средства. Необходимите средства за привеждането й в нормално експлоатационно състояние се оценяват на 12 милиарда лева. Тези средства могат да бъдат набавени или чрез държавни, респективно европейски субсидии, или чрез цената на ВиК услугите. В същото време с текущите цени на услугите голяма част от ВиК операторите успяват едва да покрият текущите си разходи, и то при ограничени нива на заплащане на служителите и неизпълнение на целевите нива за качество на услугите. Ползата от повишението на цените на ВиК услугите само там, където се налага, е в повишаване размера на инвестициите в публична инфраструктура и постигане на желани нива на качество на услугите.

- Как досега ВиК дружествата са успели да се издържат с по-ниските цени на водата?

- При недостатъчни приходи, което е следствие на по-ниски цени и/или лоша събираемост на задълженията, ВиК дружествата ограничават разходите си за инвестиции и заплати. В резултат на това служителите в сектора са 2,5 по-ниско заплатени от служителите в отрасъл енергетика.

-Ще се подобри ли качеството на водата?

-Вече има приета нова наредба, която определя кои показатели за качество на ВиК услугите трябва да се постигат от ВиК операторите. Всеки един от тях изготви петгодишен бизнес план, в който е заложил средствата за постигане на тези цели.

 

Коментари

Задължително поле