13 бъдещи медици от ромски произход спечелиха евростипендии

Варна е първенец по програмата, която продължава до 2026 г.

13 студенти, които се обучават в Медицинския университет във Варна и филиала му в Сливен, са одобрени за стипендианти по програмата "Подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности", съобщиха от Областния информационен център.

Програмата се реализира от Фондация "Тръст за социална алтернатива" в рамките на Фонд "Активни граждани България" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. За стипендия са кандидатствали общо 27 възпитаници на висшето училище.

Право на финансова помощ имат студенти с българско гражданство, които открито заявяват своя ромски произход и през тази академична година учат за бакалаври или магистри по медицина, дентална медицина, фармация, както и за медицинска сестра и акушерка, лаборант, помощник-фармацевт, рехабилитатор, рентгенов лаборант, зъботехник, логопед, кинезитерапевт и гериатрични грижи.

Един от одобрените по програмата е възпитаникът на Математическата гимназия в Лом и второкурсник в МУ-Варна Георги Георгиев. Стипендията покрива таксата му за обучение в рамките на учебната година, разходите за учебници и част от наема на квартира. За бонуса в цялата страна са кандидатствали 74 млади роми. 22 от начинаещите специалисти, които се дипломират по здравни дисциплини, вземат около 2500 евро, уточниха от ОИЦ. До 2026 г. ежегодно ще се отпускат по 46 стипендии годишно, като тази година Варна е първенец по одобрени кандидати. За следващата учебна година молби по програмата ще се набират от май.

Коментари

Задължително поле