1300 м алея за колела и пешеходци по река Слатинска

Снимка: Направление “Архитектура и градоустройство”
Алеята ще бъде двупосочна, с 6,50 м ширина.

Втори етап от Концепцията “Зелен ринг София”

Одобриха трасето

Обезпечаване на трасе за велосипедна и пешеходна алея по продължение на река Слатинска прие на свое заседание Общинският експертен съвет по устройство на територията. То ще бъде в участъка от бул. “Шипченски проход” до ул. “Боян Магесник”, район “Слатина”.

Трасето е Втори етап от Концепцията “Зелен ринг София”, която трябва да свърже различни паркове и даде повече достъпност между отделни жилищни квартали.

По цялото си протежение трасето следва изградената корекция на река Слатинска. Дължината му е 1306 м. В по-голямата си част габаритът му е 6,50 м, който включва двупосочна велоалея, пешеходна алея и разделителна ивица между тях.

При преминаване през парк “Слатинска река” пешеходната алея преминава по съществуваща алея на парка. Велосипедната алея в този участък преминава, така че минимално да засегне съществуващата дървесна растителност. В парка е предвидено изграждането на две тераси над реката.

Представеният проект е необходимо да се допълни, като се посочат пешеходните и велосипедни връзки между двата бряга на реката и да се прецизира връзката с бъдещата метростанция.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони