15 водни обекта да отидат в държавата дебатират в Търговище

Общо 15 водни обекта, 5 от които язовири, да бъдат прехвърлени на държавата, ще предложи кметът на Търговище д-р Дарин Димитров на местния общински съвет. 10 от обектите, които са публична общинска собственост, са класифицирани като водни терени, тъй като в по-голямата си част са негодни, заблатени, пресушени и други.

Всички обаче се нуждаят от сериозни средства за ремонти или ликвидиране, с каквито общината не разполага.

Най-много пари са необходими за ремонти на язовира в Пресиян, който има повреди по преливника, в резултат на висока вълна, която разруши част от него. 5-6 години вече администрацията кандидатства за отпускане на средства за ремонта на съоръжението пред съответната комисия, но такива не се осигуряват. Въпреки състоянието на обекта, до момента не са допуснати произшествия. С течение на времето, нужните 350 000 лв. се увеличават, а поддръжката става изключително затруднена, поясняват експертите.

Целта на прехвърлянето на държавата е язовирите и другите водни обекти да бъдат поети от новосъздаденото държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири”, което осигури привеждането им в нужното техническо и експлоатационно състояние.

Прехвърлянето ще бъде дебатирано от местните съветници тази седмица.

Коментари

Задължително поле