15% от хората в страната не са българи

Характерният за последните десетилетия процес на застаряване на населението засяга в най-голяма степен хората от българската етническа общност.

Намалява населението от основните три етнически групи

Ромите имат по-малка продължителност на живота

15 хил. са помаци, а 1643 са власи

Над 15% от хората в страната не са от българската етническа група, показват данните от преброяването на населението, което беше направено през миналата година.

Общият брой на населението в страната е 6 519 789 души. От българската етническа група са 5 118 494 души, или 84,6% от отговорилите на въпроса от кой етнос са, обявиха от НСИ. Към турската етническа група принадлежат 508 378 души, или 8,4% от отговорилите. Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4,4% от отговорилите. Към други етнически групи са се самоопределили 79 006 души, или 1,3%.

В преброяването всеки има право сам да определи своята етническа група и майчин език. В анкетните карти е имало и възможни отговори - “не мога да определя” и “не искам да кажа”. 16 хил. са отговорили, че не могат да кажат етническата си група, 64 хил. са посочили, че не желаят да отговорят. Данните за етноса в страната се събират само с преброяване на населението, веднъж на 10 години, защото със закон се дава право на анкетьорите да задават такива въпроси.

И в трите основни етнически групи - българска, турска и ромска, броят на населението намалява през последните 10 години. Но нарастват чужденците в страната. Например руснаците от 10 хил. през 2011 г. са се увеличили на 14 хил., но преброяването беше направено преди войната в Украйна.

Характерният за последните десетилетия процес на застаряване на населението засяга в най-голяма степен хората от българската етническа общност. В тази група делът на населението над 65 години е най-висок - 25%, при 19,8% и 7,3% съответно за турската и ромската група. Сред трите основни етнически общности най-висок е делът на младото население (0-14 години) при ромите - 26,6%. Почти два пъти по-малък е делът на младите при турската етническа група (13,8%) и най-нисък е този дял при българската общност - 12%.

Една трета (33,1%) от хората, които не могат да определят своята етническа принадлежност, и една пета от тези, които не желаят да отговорят, са на възраст до 14 години. Причината за тези резултати, е че родителите им не искат да ги определят по етническа принадлежност.

Има съществени различия в образованието на населението по етническа принадлежност. Докато при българите над седем години 79,7% са с високо образование (29,2% с висше и 50,5% със средно), то при населението от турската етническа група с високо образование са 44% (8,1% с висше и 35,9% със средно), а при ромския етнос делът на този показател е 15,2%, съответно 0,8% с висше и 14,4% със средно образование.

От хората над 15 години никога не са посещавали училище 0,3% от българите, 1,9% от хората от турската етническа група и 6,4% от ромите.

Грамотността се определя като умението да се чете и пише с разбиране на прочетеното и написаното. По време на преброяването 11,8% от ромите на възраст над 9 години са неграмотни. Този дял е 3,4% и 0,5% съответно за турската и българската етническа група.

Има значителни различия по отношение на участието на пазара на труда на хората от различните етнически групи. Най-висока е заетостта във възрастовата група от 15 до 64 години при българската етническа група, където заетостта е 66,8%, а най-нисък е този показател при ромите - 21,6%. Безработицата също е най-висока сред ромите. Повече от половината (51,2%) от ромите са били безработни по време на преброяването.

Има марсианци и от планетата Мелмак

Един е казал, че е табуретка

При преброяването на населението има човек, който е посочил, че се определя като табуретка. Такива отговори на зевзеци обаче са малко, обясниха от НСИ. При преброяването всеки има право сам да се определи като етническа група и майчин език. Хората имат право да кажат, че са марсианци или пък идват от планетата Мелмак, където е роден телевизионният герой Алф. При преброяването не липсват такива отговори, но те не са много на брой.

Анкетьорите, които са направили преброяването, са били обучени да записват точно каквото им кажат хората, защото това е основният принцип при всяко преброяване - човек сам трябва да определи етноса си. Затова дори анкетьорът да вижда, че пред него стои българин, ако той каже, че е извънземен, точно това трябва да бъде записано в анкетната карта. 16 хил. души са дали много разнородни отговори за етноса си и затова не са групирани в някоя конкретна група.

Най-голям дял на хората над 65 г. има при юдейското вероизповедание

Жените са по-вярващи от мъжете

Вярата намалява

56% от жените и 44% от мъжете са отговорили, че са религиозни.

Жените са по-вярващи от мъжете, показват данните от преброяването на населението. Само 3 млн. души, или 51,4% от населението в страната са казали, че са религиозни. 56% от жените и 44% от мъжете са отговорили, че са религиозни. 24,7% са посочили, че не са религиозни, 13% са отговорили, че не могат да се определят, а 11% не са искали да отговорят.

При предходното преброяване, направено преди 10 години, 64% от хората са отговорили, че са религиозни. Оказва се, че през последните години намалява не само населението на страната, а и вярата на хората.

С християнско вероизповедание са 4,219 млн. души, и или 71,5% от далите отговор на този въпрос. 639 хил. са мюсюлманите, 1736 са с юдейско вероизповедание, а 6304 са с друго. Че нямат вероизповедание са заявили 305 хил. души, а 773 хил., или 8% от населението, са посочили, че не искат да отговорят. Спрямо предходното преброявате има ръст само при хората с мюсюлманско и юдейско вероизповедание, а при всички останали има спад.

Любопитно е, че най-голям е делът на хората над 65 години при тези с юдейско вероизповедание. 28,6% от хората в тази група са на възраст над 65 години. От хората с християнско вероизповедание 26,6% са на възраст над 65 години.

Същевременно най-голям е делът на младите при мюсюлманите - 12,9% от хората в тази група са под 14 години.

От хората, които са се определили, че са от българската етническа група, 3,9 млн. са източноправославни, 108 хил. са мюсюлмани, 34 хил. са протестанти, а 190 хил. са казали, че не могат да се определят.

При хората от турската етническа група 89,1% са мюсюлмани. От ромите 76 хил. души, или 29%, са източноправославни, 11,6% са мюсюлмани, 12,4% са протестанти, а 9,3% са казали, че не искат да отговорят.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България