15 502 са регистрираните в областта хора с трайни увреждания

Те са получили подпомагане в размер на 392 203 лева

Общо 392 203 лева са отпуснати във Великотърновска област през април по Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за приложението му. Средствата са разпределени за 34 040 случая. Това обяви Ивайло Деев – юрисконсулт в Регионалната дирекция „Социално подпомагане” в старата столица.

"От тях добавките за транспортни услуги са 15 497. За ползване на информационни и телекомуникационни услуги – 2 091. Месечните добавки за диетично хранене и лекарства са били 13 300, за достъпна информация добавките са 3 1241, за наем на общинско жилище – 27 и една за балнеолечение. Отпуснати са и помощи в размер на 98 778 лева на 283 лица за покупка и ремонт на помощни средства, медицински изделия и съоръжения. Регистрираните в региона хора с трайни увреждания към края на изминалия месец са били 15 502", информира още Деев.

Процесът за отпускане на месечни добавки за социална интеграция и целеви помощи на хората с увреждания и намаляване на административната им тежест се оптимизира с Постановление на Министерския съвет от 23 април. Промените влизат в сила от 1 юли.

Коментари

Задължително поле