156 млн. лв. безвъзмездни средства за малкия бизнес

Бизнесът може да кандидатства за помощ за адаптиране на работните места, както и за покриване на разходи като за заплати, гориво и суровини.

Две нови процедури по ОП “Иновации и конкурентоспособност”

Дават до 75 хил. лв. на средна фирма за дезинфектанти и софтуер за дистанционна работа

До 50 хил. лв. за покриване на разходи

Близо 156 млн. лв. ще бъдат отпуснати на микро, малки и средния предприятия за реорганизация и адаптиране на работните места във връзка с Covid-19, както и за оборотен капитал. Това обяви зам.-министърът на икономиката Яна Топалова по време на съвместен форум с агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия. На него двете институции разясниха кои са програмите, по които малкият и среден бизнес може да кандидатства за финансиране.

Двете нови процедури, които се очаква да стартират този или следващия месец по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, са с бюджет по 78 млн. лв. всяка. Едната програма ще подпомага микро, малки и средни предприятия за реорганизация и адаптиране на работните места в контекста на Covid-19. Едно от условията за кандидатстване по схемата е предприятието да има минимум една приключенa финансова година и към 31 декември 2019 г. да не е било в затруднено положение. Микро фирма, одобрена по проекта, ще получи финансиране в размер на минимум 3000 лв. и максимум 15 хил. лв, малките предприятия ще вземат до 30 хил. лв., а средните до 75 хил. лв. Сумите ще се дават за осигуряване на средства за защита на служителите от Covid-19, в това число автоматични диспенсери за дезинфекция, климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса или закупуване на софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Втората схема по ОПИК отново е за подкрепа на бизнеса за преодоляване на последствията от пандемията, но за покриване на режийни разходи - заплати, гориво, както и покупка на суровини. По нея документи се приемат от октомври до декември 2020 г. Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за малки предприятия, реализирали оборот над 500 хил. лв. за 2019 г. За да кандидатстват трябва да имат минимум две приключени финансови години, като максималният размер на безвъзмездните средства е 50 хил. лв.

От икономическото ведомство припомниха, че до 15-ти ноември 2020 г. туроператорите могат да подават заявления за безвъзмездна помощ, в общ размер 10 млн. лв. 30 млн. лв. пък са заделени за автобусните превозвачи за преодоляване на последиците от пандемията.

Втори шанс за 6000 фирми

Дават възможност на отхвърлени кандидати

Добра новина за още 6000 фирми у нас обяви зам.-министърът на икономиката Яна Топалова. По програмата за подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията, за която имаше подадни 27 хил. проектни предложения, са одобрени 21 хил. фирми, към които започват да изплащат 173 млн. лв. Останалите предложения, на неодобрените кандидати, ще бъдат преразгледани в следващите месеци. По този начин ще се даде шанс на фирмите да направят корекции в предложенията си и да получат достъп до безвъзмездно финансиране. 1,5 млрд. лв. е общият ресурсът на Оперативна програма “Иновации и конкрентоспособност”, като 700 млн. лв. от тях са безвъзмездни средства за бизнеса.

Коментари

Задължително поле