17-годишен си призна за блудство с дете

Ìàãèñòðàòè ñà ïîñòàâèëè èçâúðøèòåëÿ íà áëóäñòâîòî ïîä íàäçîðà íà äåòñêà ïåäàãîãè÷åñêà ñòàÿ

Тийнейджър на 17 г. мърсува с момче на 9 г. в шуменското село Черноглавци. Местен жител заварил двамата със смъкнати панталони да се опипват близо до голямата селска чешма. Веднага бил уведомен таткото на малкия и така се стигнало до арест. От тази седмица тийнейджърът А.А. е на свобода.

"Труд" научи, че е бил привлечен като обвиняем за извършени блудствени действия с лице от същия пол. Съдът е постановил мярка да бъде под надзора на инспектори от детска педагогическа стая.

Прокуратурата не е протестирала, защото извършителят е признал всичко, изразил и съжаление за стореното. Жертвата му също казала, че баткото не е ползвал насилие и заплахи. Детето най-вероятно не е разбирало, че вършат нещо нередно.

Родителите на А.А. били разведени, бащата, бивш затворник, сам се грижел за децата. До миналата година А.А. пасял селските кози, сега се шляел безделно.

Това е втори инцидент за седмица в региона, след като 11-годишен със сила и заплахи блудства с момчета на 7 и 10 г.

Коментари

Задължително поле