17 018 души учат в трите висши училища във Велико Търново

Снимка: Юлиан Тодоров/архив

Преподавателите във вузовете в областта през 2018/2019 учебна година са 1 087

В област Велико Търново функционират три висши училища. Общият брой на студентите в тях през учебната 2018/2019 година, включващ записаните в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”), възлиза на 17 018. Това сочат данните на Отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”.

През учебната 2018/2019 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” в университетите се обучават 16 499 студенти. Завършилите висше образование през 2018 година в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”) са 6 645 души.

Преподавателите във висшите училища в областта през 2018/2019 учебна година са 1 087, като на основна работа са 82.3% от тях.

Докторантите в областта към 31.12.2018 г. са 519 и се увеличават с 2.2% спрямо 2017 година. Новоприетите докторанти през 2018 г. са 110, от които 8 са чужди граждани. Диплома за придобита образователна и научна степен „доктор“ в областта през 2018 г. са получили 85 души.

Коментари

Задължително поле