2000 лева глоба отнесе родител, неплащал съзнателно издръжка на дете

Глоба в размер на 2 хиляди лева и обществено порицание, това е наказанието, което Районен съд-Благоевград наложи на В.К от Сандански, който съзнателно не е плащал цели три години издръжка на детето си.

Той е подписал споразумение за наказанието си.

Мъжът се е признал за виновен за това, че в периода от месец септември 2016 г. до месец февруари 2019 г. /включително/ при условията на продължавано престъпление, след като е бил осъден да издържа своето малолетно дете, като й заплаща месечна издръжка в размер на 100 /сто/ лева, платима чрез нейната майка и законна представителка, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две или повече месечни вноски, а именно 29 /двадесет и девет/ месечни вноски в размер на 2 900 лв.

Коментари

Задължително поле