2,3 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в сектор „Води“ по Оперативна програма „Околна среда“

В сектор „Води” е насочен най-големият ресурс по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. в размер на 2,3 млрд. лв. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов на форум „Новите инвестиции във ВиК инфраструктурата“, който беше открит от вицепремиера Томислав Дончев, министъра на регионалното развитите и благоустройството Николай Нанков и кмета на София Йорданка Фандъкова, съобщиха от министерството на околната среда и водите.

Министър Димов отбеляза, че към момента по тази приоритетна ос са подписани 24 договора на обща стойност 946 млн. лв. 17 от проектите са инфраструктурни като стойността им е 836 млн. лв., а безвъзмездната финансова помощ – 620 млн. лв. Досега успешно са изпълнени 3 проекта – пречиствателните станции на Шумен, Раднево и Банско. В процес на изпълнение са 14 проекта, от които 9 са ранни за общините Асеновград, Добрич, Плевен-Долна Митрополия, Приморско, Айтос, Елхово, Пловдив, Тутракан и Чирпан и 5 са фазирани, които за започнати през периода 2007-2013 г. и бенефициенти са общините Варна, Видин, Враца, Тервел и Ямбол. Общо от тези инвестиции и изградената инфраструктура ще се подобрят условията на живот на над 1 млн. български граждани.

В сектор „Води“ в момента е стартирала процедура за строителство на ВиК Смолян. През 2018 г. се предвижда откриването и на 3 нови процедури. Едната от тях е за разработване на новия цикъл Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) 2021-2027 на стойност 24 млн. лв. Също така ще бъдат разработени и 6 нови регионални прединвестиционни проучвания за новоконсолидирани ВиК оператори на максимална стойност 23 млн. лв. След подготовката на прединвестиционното проучване за Столична община предстои да се отправи покана и за ВиК строителство и за територията на София-град.

В момента е в ход процедурата по подготовка на регионалните прединвестиционни проучвания за 14-те консолидирани ВиК оператора, които анализират инвестиционните нужди от ВиК инфраструктура. Веднага след това имаме готовност да отворим процедурата за кандидатстване, посочи министър Димов. Чрез проекта ще се даде възможност МРРБ да изпълни необходимото за осигуряване на устойчива рамка за ВиК инвестиции.

В предходния програмен период 2007-2013 г. успешно са изпълнени 221 проекта в сектор „Води“, като усвоената безвъзмездна финансова помощ е над 2,3 млрд. лв. Изградени или реконструирани са 50 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), както и над 2600 км ВиК мрежа. Броят жители, които вече се ползват от подобрени условия във ВиК сектора, е 889 594.

Коментари

Задължително поле