3 години уседналост за вход в училищата в София

Снимка: Архив

Промени при записването е забавачка на децата с хронични заболявания

Дава се предимство и на малчуганите от частните ясли

Столичният общински съвет прие новите наредби за прием в първи клас и в общинските детски градини. Основните критерии за влизане в училище са определени на национално ниво от образователното министерство.

Водещият критерий за вход на първолаците в училищата е те да са живели най-малко три години в района на желаното школо. Отговарящите на този критерий за уседналост ще бъдат записани в първа група. След тях се нареждат децата, живели от една до три години на адрес, попадащ в обозначената територия. По-малко точки ще има за тези с адрес в прилежащия район, променен през последната година. За децата, който не живеят е в района на училището е предвидена последната четвърта група.

Лидерът на БСП София Калоян Паргов обясни, че одобрява критерият за уседналост, защото така децата ще се разпределят равномерно по училищата и кварталните школа няма да западат.

Приема се на принципа на уседналостта, но при повече кандидати се взимат пред вид и допълнителни критерии. Най-много точки в този случай ще получават малчуганите, които имат брат или сестра в същото училище. Дава се предимство на деца с увреждания, сираци, и посещавалите подготвителна група в желаното училище.

Общинските съветници приеха и нови правила за прием в детските градини. Идващите и от частните ясли вече ще получават точка при кандидатстване в общински детски градини. Децата с хронични заболявания пък вече ще се борят за място в забавачките. Досега записването им ставаше по преценка на директорите, но заради множеството нарушения и прием "по втория начин" местната власт реши да създаде за тях специален критерии.

Те ще получават допълнителни точки, но ще кандидатстват по общия ред. Вече в една група ще има място не за 10 а за 5 деца с хронични заболявания. Голям шанс за прием имат и деца, чиито родители имат постоянен адрес в Столична община и още повече, ако той е в района на желаната градина.

Коментари

Задължително поле